Inka Reunanen

Inka ehdokkaana lyhyesti

Tässä muutamia kunnallisvaaleihin liittyviä mielipiteitäni lyhye(hkö)sti:

Toriparkki – Ei. Ei, koska Louhi on jo olemassa ja lähes aina puolityhjillään, ja ei, koska kansalaiset ovat jo sanoneet painavan sanansa sitä vastaan. Se, että asia on edes enää esillä on äärimmäisen epädemokraattista, ja estää samalla torin kunnostuksen niin kauan, kuin sitä koitetaan väkisin ajaa läpi.

Pikaraitiotie / matkakeskus – Jaa. Matkakeskus olisi hyvä vaihtoehto eri joukkoliikennejärjestelmien tuomiseksi yhteen. Nykyinen linjabussit torille ja kaukobussit usean korttelin päähän ei välttämättä ole paras mahdollinen vaihtoehto. Pikareitiotien suhteen pitää jonkin verran jatkaa selvitystyötä, mm. tulisiko se tosiaan halvemmaksi ja tehokkaammaksi joukkoliikenteen käytön lisäämiseksi kuin lähiöiden välisten bussilinjojen perustaminen. Ainakin alustavasti olen kuitenkin ehdottomasti projektin kannalla.

Yksityistäminen – Ei. Kunnan pitää tarjota tärkeimmät peruspalvelut itse. Esimerkiksi palvelusetelit eriarvoistaisivat asukkaat rahallisen tilanteen perusteella. Yksityisten yritysten palvelun tasoa on vaikea seurata tarpeeksi perusteellisesti. On vaara, että voittoa tavoitellessaan yritys leikkaisi tarpeellista enemmän henkilökunnasta ja palvelun laadusta. Ja jokaisen yrityksen, varsinkin suuren, ensisijainen päämäärä on tuottaa voittoa. On myös kyseenalainen väite, voiko yksityinen yritys tuottaa palveluita tehokkaammin samalla rahalla. Juurihan kolmesta suuresta terveydenhoitoyrityksestä Mehiläinen ja Terveystalo kumpikin kärysi kekseliäästä verosuunnittelusta, jolla käytönnössä vältyttiin maksamasta juurikaan veroja. Jännä juttu, että tällaisella toiminnalla saadaan päällisin puolin parempia tuloksia...

Verojen nosto – Poissa / Ei. Turun verotustilanteen suhteen täytyy miettiä myös naapurikuntia. Jo nyt Turun veroprosentti on hieman korkeampi kuin useimmissa lähikunnissa. Tämä ero ei saa kasvaa liian suureksi, ettei Turku menetä vetovoimaansa asukkaiden suhteen.

Kunnallinen pääomavero – Jaa. Nykyisellään osinkotuloja ei veroteta kunnallisella tasolla. Progressiivisen verotuksen vahvana kannattajana koen tarpeellisena myös muun kuin tuloverotuksen myös kunnissa. Nykyiselläänhän alapäästä progressiivinen kunnallisvero on yläpäästä degressiivinen eli veroprosentti pienenee siirryttäessä korkeimpaan tulokymmenykseen. Tämä johtuu juuri pääomatulojen tuottamasta vääristyksestä. Arvioiden mukaan kunnallinen pääomavero voisi tuoda valtakunnallisesti 1,5-2 miljardia euroa kuntien kassoihin. Ja sitten vielä ihmetellään, että miten palvelut voitaisiin turvata.

Lastenkotien sulkeminen – Ei. Kolme Turun lastenkodeista oltiin jo sulkemassa – siis lähes puolet kaikista kaupungin lastenkodeista – mutta suunnitelma laitettiin mielenosoitusten seurauksena jäihin. Jäissä se on kuitenkin taas vain pari vuotta. Huostaanottojen määrä on kasvussa, ja niin kauan kuin vaihtoehdoksi luvatussa ennaltaehkäisevässä työssä nähdään oikeita tuloksia, ei lastenkoteja saa sulkea.

Suurkoulut – Ei. Suurissa kouluissa on sama ongelma kuin suurissa luokkakooissakin: opettajien aika ei kerta kaikkiaan riitä siihen, että he voisivat mielekkäästi seurata yksittäisten oppilaiden kehitystä ja puuttua tilanteeseen oppimisvaikeuksien ilmetessä. Tämä lisää eriarvoistumista, ja missä nyt säästetään, tulee tulevaisuudessa puremaan kankkuun. Jo nyt nuorison syrjäytyminen on vakava ongelma, meidän ei sitä tarvitse enää pahentaa lyhytnäköisillä ratkaisuilla.

Taloudelliset sidonnaisuudet julki – Jaa. Tämä sekä valtuutettujen, että muiden luottamusmiesten, konsulttien jne. osalta. Demokratiaan kuuluu, että sidonnaisuudet tulisi olla yleisesti tiedossa. Toki jotkin yksilöt tajuavat itse jäävätä itsensä, mutta mahdollisuus valvontaan tulisi olla myös tavallisilla kansalaisilla.

Päättäjien kokoukset näkyville nettiin – Jaa. Asukkailla täytyy olla tapoja myös seurata valitun ehdokkaansa toimia muutenkin kuin vaalien alla lupausten muodossa. Kaikki eivät varmasti näitä jaksaisi katsoa, mutta mahdollisuus on oltava olemassa.

Asukas- ja kaupunginosayhdistykset tiukemmin mukaan päätöksentekoon – Jaa. Alueellisissa asioissa asukasyhdistykset tietävät varmasti valtuustoa enemmän. Toki nykyäänkin joissakin asioissa järjestetään kuulemisia, mutta ihannetilanteessa valtuuston päätöstaakkaa ja näin byrokratian rattaita voitaisiin keventää antamalla yhdistyksille kirjaimellista alueellista päätösvaltaa.

Enemmän kansanäänestyksiä – Jaa. Nykyisessä järjestelmässä kansanäänestyksiä järjestetään aniharvoin. Kansanäänestyksiä tulisi ehdottomasti järjestää kaikista asukkaiden kannalta merkittävistä asioista, sekä niistä, jotka herättävät erityistä kiinnostusta, ja joista asukkaat äänestystä vaativat.

Kuntaliitokset – Poissa. Tämä siitä syystä, että mielestäni – niin kuin myös muiden piraattien mielestä – kuntaliitokset ovat niin suuri asia kunnan asukkaille, että niihin ei saisi lainkaan lähteä ilman kansanäänestystä. Tähän kuuluu sekin, että myös muissa mahdollisesti liitokseen osallistuvissa kunnissa pitäisi suorittaa sama.

Avoimet ohjelmistot käyttöön – Jaa. Nyt taas suoraan piraattien kunnallisvaaliohjelmasta: ”Vapaat ja avoimet ohjelmistot sekä järjestelmät tulevat kaupungille edullisemmaksi, koska niistä ei tarvitse suorittaa lisenssimaksuja. Lisäksi Turun kaupungin tilaamien ohjelmistojen jatkokehittäminen tulee edullisemmaksi, kun ohjelmistot toimitetaan avoimina ja sopimukset sallivat jatkokehityksen tilaamisen myös muilta kuin alkuperäiseltä kehittäjältä. ” Eipä sitä paljon tuon yksinkertaisemmin voi sanoa.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

Toimituksen poiminnat